Wiro
> Hvad er Rope Acces?
Rope Acces betyder erhvervsklatring eller arbejdsklatring. Betegnelsen dækker således over en arbejdsmetode, hvor klatrerebet er det primære arbejdsredskab, der anvendes til at udføre en given opgave. Ved Rope Acces anvendes rebet altså som et redskab, dvs. man hænger i rebet, mens der arbejdes til forskel fra væg- og bjergklatning, der anvender rebet som en sikring ved fald.
> IRATAs sikkerhedssystem
Wiros arbejdsgang og klatremetode henholder sig til den verdensomspændende brancheorganisation IRATA. Dette betyder, at Wiro opererer med den højeste standard inden for ansvar og sikkerhed. I praksis medfører dette, at Wiros klatrearbejde er fast forankret i en række sikkerhedsprocedurer og retningslinjer, der understøtter den professionalisme Rope Acces kan tilbyde, herunder:
> Planlægningsmøde
Wiros klatreteam gennemgår, planlægger og tilrettelægger nøje alle klatreopgaver. På planlægningsmødet analyseres klatreopgaven indledningsvist og efterfølgende vurderes det, hvordan opgaven kan udføres på den mest effektive, sikkerhedsmæssige og ansvarlige måde. Klatreteamet beslutter her i overensstemmelse med klatreopgavens størrelse og omfang, hvilke af Wiros erhversklatrere, der skal udføre opgaven. Alle klatreopgaver udføres altid af minimum to erhvervsklatrere.
> Vedligeholdelse af udstyr
Wiro arbejder med en fast vedligeholdelsesprocedure, der sikrer, at alt udstyr efterses grundigt både før og efter, en opgave er udført. Med henblik på at opnå det højeste sikkerhedsniveau kontrolleres klatreudstyret således løbende for fejl og mangler.
> Wiros sikkerhedsprocedurer
Med reference til IRATAs sikkerhedsprocedurer arbejder Wiro altid med to uafhængige reb – et arbejdsreb og et sikringsreb – samt to riggepunkter uanset klatreopgavens størrelse og omfang. Sikringsrebet forebygger eventuelle arbejdsskader og ulykker i tilfælde af at arbejdsrebet fejler.
 
Designet af Community Builder.